• F. Arthur Uebel - feine Klarinetten seit 1936

    Friedrich Arthur Uebel

    (6. Srpna 1888 - 31. Srpna 1963)

    Friedrich Arthur Uebel, syn Friedricha Gustava Uebela, výrobce dřevěných dechových hudebních nástrojů. Založil roku 1936 svojí vlastní dílnu v Markneukirchenu, poté co se vyučil v Berlíně u Oskara Oehlera konstruktérem klarinetů a kde s ním také léta spolupracoval.

    Jako jeho žák po něm převzal po smrti svého mistra v roce 1936 jeho zákaznickou základnu a zajistil tak pokračování v tradici výroby mistrovských Oehler klarinetů.

    Ve stejném roce si také zaregistroval svojí ochrannou známku FAU